Landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken, doet drinken’

door | nov 3, 15:11 | Horeca, Zorg & Welzijn

Goes – De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) voert deze week de campagne ‘Zien drinken doet drinken’. De campagne, die is ontwikkeld met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, richt zich op ouders met opgroeiende kinderen. Het doel is dat zij, maar ook andere volwassenen, zich ervan bewust worden dat alcoholgebruik waar kinderen en jongeren bij zijn niet verstandig is. Ook de Zeeuwse aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ sluit zich bij de campagne aan.

Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken. Uit uniek onderzoek van promovendus Koen Smit (Trimbos-Instituut)* blijkt dat hoe vaker kinderen ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar. Uit ander, nog niet eerder gepubliceerd onderzoek van MarketResponse onder ruim 1.500 volwassenen*, blijkt dat alcohol ouders in een spagaat brengt. Twee derde (65%) vindt dat volwassenen zich meer bewust moeten zijn van het voorbeeldgedrag dat zij richting jongeren hebben. Toch probeert slechts een derde (32%) zelf minder of geen alcohol te drinken als er kinderen onder de 18 bij zijn. In een recente enquête van AAN* kregen 400 ouders van minderjarige kinderen informatie over de risico’s volgens het onderzoek van Smit. 63% procent van de ouders die alcohol drinken in het bijzijn van hun kinderen gaf daarop aan bereid te zijn om hiermee te stoppen of om dit te minderen.

Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’ ook in Zeeland
Om de boodschap ‘Zien drinken doet drinken’ onder de aandacht te brengen zijn onder andere filmpjes voor de sociale media gemaakt, naast flyers en posters. Alle campagnematerialen zijn te vinden op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl. Ondank de beperkingen van Covid-19 proberen we vanuit ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ ook in Zeeland zoveel mogelijk ouders en volwassen in de omgeving van jongeren (online) te bereiken.
Bron: Politie; foto: ANP

Loading