Overdracht van patiëntgegevens van kwetsbare ouderen moet beter

19-06-2015

De overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen die uit het ziekenhuis worden ontslagen was in 2013 onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2014 heeft uitgevoerd in 10 zorgregio’s.

De juiste patiëntgegevens bleken in veel gevallen niet correct aanwezig en/of niet correct geadministreerd bij de zorgverlener die de zorg moest overnemen. De zorgverleners in deze regio’s zijn op dit moment hard aan de slag om het proces van overdracht te verbeteren. Daarnaast zijn de koepelorganisaties, de wetenschappelijke verenigingen en de patiënten¬organisaties samen in gesprek om te komen tot een breed gedragen richtlijn voor de medische en de verpleegkundige overdracht van kwetsbare ouderen.

Op het moment dat een kwetsbare oudere patiënt uit het ziekenhuis komt, vormt een incomplete, incorrecte, niet tijdige of volledig afwezige medische, medicatie- en verpleegkundige overdracht een risico. Patiënten verblijven korter in het ziekenhuis en het herstel vindt steeds meer plaats in de thuissituatie. Oudere patiënten hebben vaak meerdere medische problemen tegelijk en gebruiken vaak meerdere geneesmiddelen. Of een patiënt nu terecht komt bij een huisarts, thuiszorg, verpleeghuis of verzorgingshuis, zijn gegevens moeten beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om de overdracht vanuit de ziekenhuizen en de overdracht tussen alle zorgverleners in de regio. Overdragen doe je samen. De overdracht is pas geslaagd als de opvolgende zorgverlener deze ontvangen heeft en ook in het patiëntdossier heeft vastgelegd voor gebruik.

De inspectie bezocht in 2014 280 zorgverleners in 10 regio’s. De inspectie heeft bij haar onderzoek gekeken welke patiëntgegevens vanuit het ziekenhuis bij de volgende zorgaanbieder in de zorgketen, direct bij de overname van de zorg, correct ontvangen en geadministreerd zijn. Het onderzoek liet zien dat de zorgpartijen druk bezig zijn met dit onderwerp. Er ontbreekt niettemin vaak informatie en ook standaardafspraken over de manier van overdragen en de borging daarvan waren onvoldoende aanwezig.

Alle zorgverleners in de onderzochte regio’s zijn inmiddels hard aan de slag om het proces van overdracht te verbeteren. In iedere regio dienen de zorgverleners gezamenlijk binnen drie maanden een analyse van de risico’s van de overdracht van patiëntgegevens gemaakt te hebben. Na vaststelling van deze analyse moeten binnen zes maanden regionale verbeterafspraken gemaakt zijn. Deze afspraken moeten binnen twaalf maanden zorgen voor een sluitend en veilig overdrachtsysteem. De inspectie volgt de verbetertrajecten bij de bezochte zorginstellingen en zal vanaf 2016 in haar regulier toezicht de voortgang van de verbeteringen in de overdracht van kwetsbare ouderen volgen.

Bron: IGZ

Deel dit bericht met uw netwerk