Ruim de helft van de vrouwen laat uitstrijkje maken

25-06-2015

Meer dan de helft van de vrouwen van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen 5 jaar een cervixuitstrijkje laten maken. Bijna 4 op de tien vrouwen liet in de afgelopen 2 jaar een mammografie uitvoeren. Dit blijkt uit onderzoek van CBS dat in 2014 is uitgevoerd.

Bijna 9 procent van de vrouwen tussen dertig en zestig jaar liet nog nooit een uitstrijkje maken

Vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het laten maken van een cervixuitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Ruim 78 procent van deze vrouwen in deze leeftijdscategorie heeft daadwerkelijk in de voorgaande vijf jaar een uitstrijkje laten maken, al dan niet in het kader van het bevolkingsonderzoek. Bijna 9 procent heeft dit nog nooit laten doen.

Van alle vrouwen vanaf 16 jaar heeft 52 procent in de afgelopen vijf jaar een cervixuitstrijkje laten maken. Bijna een kwart gaf aan dat ze dit langer dan vijf jaar geleden hebben laten doen. Ruim 2 op de 10 vrouwen van 16 jaar of ouder heeft nog nooit een uitstrijkje laten maken.

Bijna 80 procent van de vrouwen tussen 50 en 75 jaar laat mammografie uitvoeren

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor een mammografie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het aandeel vrouwen dat in de afgelopen 2 jaar een mammografie liet uitvoeren in deze leeftijdsklasse is bijna 80 procent. Bijna 7 procent daarentegen gaf aan nog nooit een mammografie te hebben ondergaan. 
Van alle vrouwen vanaf 16 jaar heeft 37 procent in de afgelopen twee jaar een mammografie gehad. Bijna 18 procent van de vrouwen gaf aan dat ze dit langer dan twee jaar geleden hadden ondergaan.

Bijna 13 procent van 76-plussers test op darmkanker

Sinds 2014 loopt het bevolkingsonderzoek darmkanker. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit gebeurt via een occult bloedtest, een onderzoek naar bloed in de ontlasting. Ruim10 procent van de mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroep heeft een dergelijke test ondergaan. Dit aandeel zal de komende jaren waarschijnlijk nog gaan stijgen, aangezien dit bevolkingsonderzoek pas recent is opgestart.

Van alle personen ouder dan 16 jaar had 7 procent in de afgelopen twee jaar een occult bloedtest laten uitvoeren. Hierbij is nagenoeg geen verschil tussen mannen en vrouwen. 76-plussers lieten met bijna 13 procent het vaakst een dergelijke test naar darmkanker uitvoeren.

Ruim drie op tien mensen laten cholesterolgehalte bepalen

Naast de bevolkingsonderzoeken waarbij mensen worden opgeroepen, vinden ook bij de zorgverlener gezondheidsmetingen plaats, zoals het meten van het cholesterolgehalte, de bloedsuikerspiegel en de bloeddruk. Ruim drie op de tien personen vanaf 16 jaar hadden in het afgelopen jaar een cholesterolmeting laten uitvoeren en een derde had de bloedsuikerspiegel laten bepalen. Iets minder dan de helft had zijn of haar bloeddruk laten meten.

Bron: CBS