Schippers maakt zorgafspraken met Colombia

30-05-2015

Minister Edith Schippers (VWS) heeft in Bogota met haar Colombiaanse collega Alejandro Gaviria Uribe afspraken gemaakt over vergaande samenwerking op zorggebied tussen Nederland en Colombia. De afspraken betreffen het inkoopproces van complexe zorg voor bewoners van Caribisch Nederland, samenwerking tussen de inspecties van beide landen en de internationale aanpak van antibioticaresistentie.

Voor de bewoners van de Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn op die eilanden - maar overigens ook in andere (ei)landen in de nabijheid - beperkt tot geen medische voorzieningen voor bijvoorbeeld complexe orthopedische ingrepen (knie- en heupoperaties), hartoperaties en neurochirurgie. Deze behandelingen worden daarom ingekocht in ziekenhuizen in onder andere Colombia. Het gaat jaarlijks om gemiddeld zo'n 900 ingrepen. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor goede en betaalbare zorg voor de bewoners van Caribisch Nederland.

Schippers heeft in Medellin desbetreffende ziekenhuizen bezocht en overleg gevoerd met de Colombiaanse verzekeraar Coomeva, die als tussenpersoon optreedt. In de onderhandelingen met Coomeva zijn prijzen bedongen die substantieel lager liggen dan de gebruikelijke tarieven die in Colombia worden gehanteerd voor zorg aan buitenlanders. Bovendien hanteert Coomeva strenge kwaliteits- en veiligheidscriteria.

Met de Colombiaanse zorgminister Gaviria Uribe heeft Schippers in Bogota afspraken gemaakt om de procedures rond de zorgverlening door Colombiaanse ziekenhuizen aan patiënten van Caribisch Nederland eenvoudiger te maken, waardoor de zorg doelmatiger en efficiënter wordt. Ook is afgesproken om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Colombiaanse zorginspectie en de Nederlandse IGZ te stroomlijnen. Dit voor het geval er problemen ontstaan bij de behandeling van patiënten uit Caribisch Nederland.

Op verzoek van Schippers wil Colombia een leading country in Zuid-Amerika worden in de internationale aanpak van antibioticaresistentie. Dit vanuit de leidende rol die Nederland in de door president Obama geïnitieerde Global Health and Security Agenda heeft op het gebied van de mondiale bestrijding van antibioticaresistentie.  Door overdadig en slordig gebruik van antibiotica worden namelijk steeds meer bacteriën hiertegen resistent, waardoor tot voor kort eenvoudig te genezen infectieziekten weer dodelijk dreigen te worden.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk