Schippers: 'Wereldwijd betere zorg door meer publiek-private samenwerking'

19-05-2015

Alleen gezamenlijk optrekken van overheden, bedrijfsleven en wetenschap leidt tot betere en betaalbare zorg. Dit geldt zowel voor de westerse wereld, als voor ontwikkelingslanden. Deze boodschap gaf minister Edith Schippers (VWS) vandaag op een bijeenkomst van het World Economic Forum in Genève. Schippers was een van de hoofdsprekers op deze bijeenkomst, gehouden in de context van de jaarlijkse World Health Assembly van de WHO (World Health Organization), die op dit moment in Genève plaatsvindt.

Schippers agendeerde in Genève mondiale actie om gezamenlijk met voortvarendheid te onderzoeken welke vormen van publiek-private samenwerking onder welke omstandigheden en waar het beste werken: "De uitdagingen in de gezondheidszorg zijn te groot voor regeringen om het alleen te kunnen doen. Door meer publiek-private samenwerking halen we betere gezondheidsresultaten tegen betaalbare kosten." Haar oproep bij het World Economic Forum moet leiden tot aanbevelingen die wereldwijd in de gezondheidszorg toepasbaar kunnen zijn.

Schippers wees haar internationale gehoor op de vele uitdagingen, waar de gezondheidszorg overal ter wereld voor staat. In de westerse wereld neemt door technologische innovaties de vergrijzing en het aantal chronische zieken toe. Mensen leven langer, maar daar hangt vanwege de langere afhankelijkheid van medicijnen en behandelingen een prijskaartje aan. In ontwikkelingslanden kent de zorg sprongsgewijs vooruitgang, maar is een probleem dat te veel wordt gefocust op ziekenhuiszorg, in plaats van verbetering van de toegang tot zorg in een eerder stadium en dichter bij de mensen. In bijvoorbeeld Aziatische landen ontstaan inmiddels welvaartsziektes, zoals obesitas, die een preventieve aanpak vergen.

Hoewel de uitdagingen kunnen verschillen, geldt dat overal ter wereld in de zorg innovaties nodig zijn. Deze benodigde innovaties komen zelden van de overheden, maar komen tot stand door samenwerking tussen overheden, bedrijven, wetenschap en andere maatschappelijke instanties.

Aansprekend voorbeeld van wat technische innovaties van bedrijven voor de zorg in de ontwikkelingslanden kunnen betekenen, zijn ijskastjes die op zonnepanelen draaien waarmee vaccins gekoeld bewaard kunnen worden. Of rugzakjes met basale medische apparaten, eveneens voorzien van een zonneoplader. Innovaties die goede zorg dichtbij de mensen brengen.

Schippers: "Of we nu in een rijk westers land leven, of in een ontwikkelingsland op het zuidelijk halfrond, de uitdaging is hetzelfde: we moeten niet de mensen naar de zorg brengen, maar de zorg naar de mensen. Dat is de mondiale uitdaging. Laten we gezamenlijk als bedrijven, overheden en wetenschap de sleutelfactoren vastleggen die dit succesvol maken en internationaal van elkaars ervaringen leren."

Het World Economic Forum onderstreepte dinsdag de oproep van Schippers.