Sterfte blijft hoog, maar neemt niet verder toe

door | nov 13, 07:11 | Zorg & Welzijn

In week 45 (2 tot en met 8 november 2020) overleden naar schatting 3 630 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3 644 mensen overleden. De sterfte in week 45 is ongeveer 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers stijgt niet verder
Op basis van de schatting voor week 45 lijkt de sterfte af te nemen bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Er overleden ruim 1 400 Wlz-zorggebruikers in week 45, 100 minder dan de week ervoor. In de overige bevolking overleden 2 200 mensen, een toename ten opzichte van week 44. De schatting is gebaseerd op de tot nu toe ontvangen overlijdensberichten, de verdeling kan mogelijk nog anders uitvallen.

Meer mannen
Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 45 verder toegenomen, bij vrouwen daalde het licht. In de afgelopen weken overleden er vaker meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat was ook zo tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. De oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met 19) 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Vooral ouderen
Vooral de sterfte onder ouderen is vanaf week 39 hoger dan gemiddeld voor deze periode verwacht kan worden. Het aantal overleden ouderen is in week 45 echter niet gestegen ten opzichte van de week ervoor. Er overleden in week 45 naar schatting 2 050 mensen van 80 jaar en ouder en 1 150 mensen van 65 tot 80 jaar.

Bron: CBS; foto: ANP

Loading