Verscherpt toezicht EMC Bosch en Duin in Bosch en Duin

29-04-2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft EMC Bosch en Duin in Bosch en Duin met ingang van 21 april 2015 onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk handelen van de raad van bestuur. Er zijn risico’s voor de veiligheid van patiënten.

Aanleiding

De inspectie voerde in de periode van april 2014 tot maart 2015 diverse inspectiebezoeken uit in EMC Bosch en Duin. Bij herhaling bleek dat een aantal voorwaarden voor verantwoorde zorg in het EMC Bosch en Duin ontbrak. 

Conclusies

De inspectie stelde tekortkomingen vast voor infectiepreventie en gedrag, medische technologie, medicatieveiligheid, dossiervoering en vereisten van de Kernenergiewet. Aangezien de inspectie eind maart 2015 nog steeds te weinig voortgang van het verbetertraject constateerde en nog tekortkomingen aantrof, is er onvoldoende vertrouwen in de daadkracht en effectiviteit van de bestuurder om de noodzakelijke verbetermaatregelen voor kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de gestelde termijnen te bewerkstelligen. 

Verscherpt toezicht

Het verscherpt toezicht geldt voor 6 maanden. De inspectie controleert de voortgang  onder andere met onaangekondigde bezoeken en gesprekken met de raad van bestuur en de medewerkers. 

Bron: IGZ; foto: ANP