Vertraging gunning medische zorg en onderzoek

29-05-2015

Den Haag - De definitieve gunning in de aanbesteding van medische arrestantenzorg en forensisch-medisch onderzoek loopt vertraging op. Reden is dat de partijen aan wie voorlopig is gegund, binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn niet de vereiste documenten hebben overlegd. Voor de politie reden om verder te gaan met de inschrijvers die als eerstvolgende in aanmerking komen.

De aanbesteding gaat over de inzet van artsen in de 1e lijn ten behoeve van de medische zorg aan ingeslotenen en het medische onderzoek ten behoeve van de forensische opsporing. Op 2 februari waren in totaal 24 inschrijvingen op de aanbesteding ontvangen, verdeeld over tien percelen naar de tien geografische eenheden van de politie. Bij de beoordeling van de inschrijvingen gaat de politie zorgvuldig te werk met als uiteindelijke doel een juiste prijs-kwaliteitverhouding en eenheid van dienstverlening, ongeacht leverancier.

Eerstvolgende inschrijver

Op 15 april werd de voorlopige gunning bekend. Hierna ging de wettelijke bezwaartermijn in. De volgende stap in de aanbesteding betrof het overleggen van de bewijslast: het aantoonbaar maken van bevoegd en bekwaam zijn. De twee voorlopig verkozen partijen moesten de nodige documenten (o.a. diploma’s) overleggen om aan te tonen dat alle artsen en verpleegkundigen op hun lijst ook daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen. Beide partijen hebben hier niet aan voldaan. Na overleg met juristen is besloten verder te gaan met de eerstvolgende inschrijver op elk perceel. Zij hebben hierover inmiddels een brief ontvangen. Het is nu aan hen om aan te tonen dat hun artsen en verpleegkundigen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Grote speler

Als één landelijk korps is de politie een grote speler op de markt. Het korps is er aan gehouden alles landelijk in te kopen, dus ook de medische arrestantenzorg en het forensisch-medisch onderzoek. De opdracht is opgesplitst in tien percelen om te zorgen dat voldoende partijen de mogelijkheid hadden om zich in te schrijven voor de opdracht.

Bron: politie

Deel dit bericht met uw netwerk