Adventurepark Waddenfun klaar voor volgende stap

Adventurepark Waddenfun

Waardevolle teambuilding voor kleine én grote groepen

Op een bijzonder prachtige locatie in het Groningse waddengebied heeft Adventurepark Waddenfun een succesvolle startfase achter de rug. Nu zegt Siegrid Hekma – samen met haar man Ron Claassen de drijvende kracht achter Waddenfun – klaar te zijn voor de volgende stap. “In samenwerking met andere partijen willen we nog grotere groepen nieuwe arrangementen met nieuwe spelen voor waardevolle teambuilding op maat bieden.”

Siegrid en Ron zijn hier geboren en getogen, kennen het gebied als geen ander. Met hun brede ervaring in onder andere zorg en onderwijs, akkerbouw en management kunnen ze vanuit hun creativiteit oneindig doorontwikkelen. “Met je voeten in de klei ben je er letterlijk even uit, maar toch is dat niet het belangrijkste”, zegt Siegrid. “Vraaggestuurd organiseren wij teambuilding in de meest brede zin van het woord. Zo leveren onze arrangementen een bedrijf echt wat op.”

Ervaren

Van heinde en verre komen mensen naar Waddenfun, waar ze altijd warm worden onthaald. “Bij ons krijgen mensen wat ze vragen en dus voldoen wij aan hun verwachtingen”, vertelt Siegrid. “Altijd werken wij ervaringsgericht. Zo ervaren mensen in ons klimpark letterlijk waar hun grenzen liggen en hoe ver ze deze durven te verleggen.” Maar er zijn vele andere activiteiten. Activiteiten waarbij je als team iets moet bereiken. “Iedereen moet een steentje bijdragen. Dat vraagt om overleg, waarbij teamrollen duidelijk naar voren komen. Na afloop volgt altijd een verhelderende terugkoppeling, waar mensen eenmaal terug op de werkvloer ook echt wat aan hebben.”

Trots

Waddenfun biedt teambuilding op maat voor tien mensen, maar ook voor groepen van twee- tot driehonderd mensen. “Ook vormen wij een vergaderlocatie met mooie vergezichten, mensen kunnen hier heerlijk eten en zelfs voor meerdere dagen verblijven”, vult Siegrid aan. “Wij blijven dicht bij de mensen, wat drempels verlaagt. De beleving maakt dat ze altijd trots en met een boodschap weer naar huis gaan.” Dat in woord en beeld terug te krijgen, vormt voor Siegrid en Ron de belangrijkste drijfveer om met 

Adventurepark Waddenfun
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 5643
Tweede niveau 8620
Nieuwsberichten 474219
Deze pagina 9528