Heerenveen groeit stug en duurzaam door

31-05-2018

Nu Leeuwarden/Fryslân dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa is, staat ook Heerenveen volop in de schijnwerpers. De economie floreert er als vanouds: op twee gebieden na noteerde de sportstad vorig jaar de hoogste groei in werkgelegenheid van ons land. Aan de hand van een dubbelprofiel zuivel/logistiek ontwikkelt Heerenveen zich op een duurzame wijze.

Zuivel en logistiek

In de gezellige Koningshof aan de Prinsenweg in Heerenveen buigen zeven tafelaars zich over de positie en de kansen van Heerenveen als ondernemersgemeente. Allereerst de statistieken: we tellen een kleine 5.000 bedrijven en instellingen, die aan bijna 30.000 mensen werk bieden. Accountmanager Wouter de Groot vertelt: ‘Het gaat heel goed met onze economie. Vorig jaar waren we de op twee na de snelste groeier van ons land. En als het in Heerenveen goed gaat, profiteert heel Friesland. Een heel sterk punt is onze centrale ligging aan de kruising van de autosnelwegen A7 en A32. De bereikbaarheid hier is perfect; files kennen we niet. Niet voor niets zijn onze speerpunten de zuivel en de logistiek: die zijn als geen andere branche gebaat bij vlotte aan-en afvoerverbindingen.’

Start Makkelijk RVK2875

Vooral mkb groeit

Na de stille crisisjaren is de Heerenveense economie de afgelopen twee jaren weer goed op stoom gekomen. Met vestigingen en uitbreidingen van zuivelfabrieken en logistieke centra. En niet te vergeten: de ontwikkeling van het Ecopark De Wierda op bedrijventerrein Haskerdijken, waar afvalverwerker Omrin samen met een aantal recyclebedrijven bezig is met grootse ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie.

Ewoud van den Berg, zelfstandig financieel adviseur en franchisenemer van Eijgen Finance, beaamt de voordelen van de ligging van Heerenveen. ‘Heerenveen is makkelijk bereikbaar en heeft ruimte te over voor groei. Ondernemers durven weer te investeren. Ze hebben alleen te maken met aarzelende banken. Je ziet dan ook steeds vaker nieuwe financiers. Zo werk ik  veel samen met nichespelers op de markt voor financieren en Informals, vaak oud-ondernemers, die het mkb nog begrijpen. Voor starters heb ik goede connecties met Qredits, een kleine en flexibele financier, die heel goed aansluiting vindt bij het kleinbedrijf met 3, 4 of 5 medewerkers. Deze vormen toch de kern van de economische groei.’

Zijn de grootbanken zijn te log geworden? Vinden ze geen aansluiting meer bij de kleine bedrijven? Vergelijk dit eens met de energiemarkt, waar de grote elektriciteitsproducenten zich alleen nog maar richten op de grootverbruikers en de voorziening van de huishoudens steeds meer via smart grids plaatsvindt.

De groei ontgaat ook Jacob Bartelds, directeur van TrendLease, niet. ‘In steden als Groningen en Zwolle zie je veel start-ups, maar in Heerenveen is het vooral het mkb dat fors groeit. Ik merk dat aan de leasecontracten.’

Start Makkelijk RVK2886

Lastige arbeidsmarkt

Naast de ligging en de beschikbaarheid van bedrijventerreinen was een soepele arbeidsmarkt altijd een pluspunt van Heerenveen. Was, want zeker in de afgelopen twee jaren is ook in deze regio de spanning tussen vraag en aanbod fors toegenomen. ‘Het is voor ondernemers een nijpend probleem, dat ze niet aan voldoende personeel kunnen komen’, constateert Bart de Vries, branchemanager Noordoost-Nederland van beveiliger Securitas. ‘In het hele noorden is het lastig. Wij hebben momenteel een groot aantal vacatures binnen onze organisatie, die we niet kunnen invullen. Securitas leidt daarom zelf nieuwe mensen op en investeert daarnaast in het zittende personeel. Vinden en binden, daar komt het op aan.’

Rob Cuperus, directeur van Goodwin, wijst op de problematische aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. ‘Wij richten ons op de maximale inzetbaarheid van medewerkers door ze zoveel mogelijk uit zichzelf te laten halen. Ik zie in de praktijk een groot gat tussen de kwalificaties van de opleidingen en de vraag in de bedrijven. Dat komt voor en deel omdat de ROC’s logge instellingen zijn, die nogal eens achter de feiten aan lopen. Goodwin is daarom bezig met de ontwikkeling van een tool, waarmee onderwijsinstellingen zicht kunnen krijgen op het gat tussen vraag en aanbod.’

Start Makkelijk RVK2888

Investeren in medewerkers

Investeren in medewerkers, de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Wat verder? Cuperus heeft een aanpak ontwikkeld om statushouders via werkervaringsplekken geschikt te maken voor verschillende beroepen op de Nederlandse markt. ‘Zeker Irakezen en Syriërs zijn vaak goed opgeleid. Het probleem zit bij hen op het gebied van taal en cultuur. Werken leer je op de werkvloer; met de juiste begeleiding kunnen we uitstekende arbeidskrachten van ze maken.’ Een aanpak, die wellicht ook werkbaar is voor andere mensen met een uitkering: kijk naar opleiding, competenties en ervaring en laat er maatwerk op los; er ligt werk genoeg!

Tjalco de Jong, vestigingsmanager van hoveniersbedrijf BTL Realisatie, vestiging Heerenveen, stelt dat de mbo-opleidingen langzaam leeglopen. ‘Ouders willen dat hun kinderen havo/vwo doen; het vmbo heeft een slechte naam en een groene opleiding is al helemaal niet sexy. Samen met een groene mbo-opleiding ontwikkelen we trajecten om toch nog een toestroom van jongeren te genereren.’

En zo zijn er nog veel meer initiatieven. Bijvoorbeeld de matchmaking bijeenkomst voor de logistieke sector in september in Thialf, die ertoe moet leiden dat logistieke ondernemers bijvoorbeeld open dagen organiseren of stageplekken creëren.

Start Makkelijk RVK2896

Klaverblad Noordoost

Heerenveen quo vadis? We kennen Heerenveen natuurlijk als sportstad. Gedragen door dit positieve imago liggen er kansen op het gebied van zuivel en logistiek. Daarnaast op het Ecopark De Wierda met de circulaire economie. Om ontwikkelingen de ruimte te geven zijn er plannen om bedrijvenpark Klaverblad Noordoost van de tekentafel te halen. Van den Berg merkt op: ‘ Je kunt pas ontwikkelen als je groeit en groeien is alleen maar mogelijk als je investeert in personeel. Hier ligt de sleutel.’ Bartelds vult aan: ‘We moeten investeren in omscholingstrajecten, zo vul je de tekorten concreet in. Dit betekent dat ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden moeten samenwerken.’

De aantrekkelijkheid van Noord-Nederland vergroten, dat is voor De Vries een belangrijke opgave. ‘Steek energie in het lokken van mensen uit drukke landsdelen met de boodschap dat ze hier rust en ruimte vinden.’

De Groot’s focus: ‘Je kunt de Friese economie echt beter laten draaien door acquisities te doen, de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken en het woon- en leefklimaat op een hoger plan brengen.’

Start Makkelijk RVK2891

Culturele Hoofdstad

En de Culturele Hoofdstad dan, zet die nog zoden aan de dijk? Volgens Ingrid Vellinga, accountmanager in opleiding bij de afdeling EZ van de gemeente Heerenveen, wel degelijk. ‘Zo wordt Friesland mooi op de kaart gezet en krijgt het een enorme economische impuls. Niet alleen op het gebied van toerisme; het gaat gepaard met een grote spin-off naar tal van andere branches, van winkels tot kappers en van autoverhuurders tot schoonmaakbedrijven. Ook na 2018 zie ik blijvende effecten.’

Ook in Heerenveen geldt: hoe minder de ondernemers op hun handen blijven zitten en hoe meer ze actief meedoen en kansen pakken, hoe beter voor de regionale economie.

Start Makkelijk RVK2903

Overige Deelnemer: Ewoud van den Berg

Tekst: Andre Staas, Foto: Kiekez, Locatie: De Koningshof Heerenveen