'Iets wat te mooi is om waar te zijn, is niet waar'

19-04-2017

Exact een week na de Tweede Kamerverkiezingen schuiven in Zwolle zes ondernemers rond de tafel. Wat verwachten zij de komende jaren van het nog te vormen kabinet dat economische groei aan zijn zijde lijkt te hebben? Met het oog op deze groei hoopt de één op wat meer ruimte voor bedrijven, zodat zij minder de randen van de wet opzoeken. De ander wil duidelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid, terwijl elders aan tafel een oproep tot flexibiliteit rond de pensioengerechtigde leeftijd wordt gedaan. Meer stimulans heeft dit gesprek niet nodig...

Zo blijkt het thema personeel bij al deze ondernemers de gemoederen bezig te houden. Eppie Hooghiemstra van FiscaalFit.nl, sterk in het vinden van fiscale voordelen voor ondernemers, ziet dat het aannemen van bekwaam personeel lastig is. “Veel ondernemers kiezen voor het uitzendbureau, wat niet de mooiste oplossing is.” Erik Wardenier van Big Bang Training en Advies, expert in de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen, meent dat ondernemers toch liever bouwen op betrokken personeel. Voor Henk van Dijk van Ilexys, aanbieder van kostenbesparing op de inkoop van facilitaire en technische producten, dé reden om alleen te werken met vast personeel, nadat een jaarcontract succesvol doorlopen is. 

Startmakkelijk 04

Opleiding

Robert Vloedgraven van Nooter Technische Installaties, specialist in duurzame oplossingen, merkt op dat in de bouw en techniek goede mensen schaars zijn. De oorzaak is een slechte aansluiting van het onderwijs op de praktijk. Jeroen Mous van Nieuwenhuis Bouw, een bouwbedrijf waar ook het complete bouwmanagement in goede handen is, ziet dat het onderwijs niet kan anticiperen op de continue verbeteringen in de praktijk. Beide bedrijven vinden een oplossing in het zelf opleiden van personeel. Op de vraag of technische opleidingen daarmee overbodig zijn, antwoordt Douwe Meetsma van Meetsma Advies, actief in het begeleiden van bedrijven bij hun interne structurering en certificering, ontkennend. “Voor de basiskennis moet je toch naar school, de routine leer je vervolgens in de praktijk.” 

Startmakkelijk 05

Concurrentie

Het gebrek aan goed personeel deed Nooter 'Vrienden van de Techniek' initiëren, met als doel een hogere instroom en kwaliteit voor technische beroepsopleidingen. “Ook de financiële uitdaging ontbreekt”, gaat Mous verder. “De bouw wordt ondergewaardeerd, wie niet kan of wil wordt naar onze branche verwezen.” Hooghiemstra ziet een hausse aan zzp'ers, vaak goede mensen met een nog beter inkomen. Daar wringt voor Mous de schoen. “Neem bijvoorbeeld een stukadoor die heel hard werkt, in de weekenden als beunhaas. Als hij op relatief jonge leeftijd wordt afgekeurd, kan de maatschappij daarvoor opdraaien.” Vloedgraven merkt op dat het met zzp'ers bovendien moeilijk concurreren is. “Wij voldoen aan allerlei certificaten, werken altijd veilig. Dat geldt lang niet altijd voor zzp'ers, waardoor zij goedkoper kunnen werken.” Dit brengt de heren op de vraag of je opdrachtgevers verantwoordelijk moet maken voor degene die zij inhuren. Dat lijkt een brug te ver, maar wel wordt gesteld dat 'alles wat te mooi is om waar te zijn, niet waar is'.

Startmakkelijk 06

Veiligheid

Wardenier houdt zich dagelijks bezig met veiligheid omtrent gevaarlijke stoffen en dan specifiek met de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. “Veel bedrijven weten niet waar ze aan moeten voldoen. Vaak is het onbekend dat niet alleen het vervoer, maar ook het in ontvangst nemen en ter vervoer aanbieden van gevaarlijke stoffen onder de wet- en regelgeving valt.” Ook ervaart hij in de praktijk inconsequent gedrag van de inspectie en mist hij bij bedrijven de intrinsieke motivatie om behaalde certificaten als VCA na te leven. Meetsma is het echter niet met hem eens. “Natuurlijk is certificering in de fase van aanbesteding vaak een doel op zich, maar als het zijn meerwaarde heeft bewezen, handelen bedrijven er naar.” Hooghiemsta ziet wel dat kosten voortkomend uit certificering voor veel bedrijven een probleem zijn. Mous is echter van mening dat bedrijven die kosten door kunnen berekenen naar de klant.

Startmakkelijk 07

Innovatie

Een rondje innovaties levert aanvankelijk niet veel reacties op. “Wij bouwen duurzaam en halen met het oog op efficiënt werken lucht uit de planning”, stelt Mous. “Zo verbeteren wij continu, maar is dat innovatie?” Volgens Vloedgraven wel, die met Nooter innoveert in het opwekken en op termijn opslaan en verhandelen van duurzame energie. “Verder gaat in 2020 ook bij de verkoop van kantoorpanden het energielabel gelden, wat ons voor de uitdaging van maatwerkoplossingen plaatst.” Ook Van Dijk heeft met Ilexys inkoopdiensten een innovatieve werkwijze. “Als enige in onze branche werken wij voor een vast bedrag per maand. De besparingen zijn voor de klant, die binnen ons systeem altijd eigen keuzes maakt.” FiscaalFit.nl ziet binnen de kaders van de wet niet eerder gelegde linken met fiscaal voordeel voor de klant.

Startmakkelijk 16

Betalingstermijnen

Op de valreep besluit Vloedgraven bij de fiscalist aan tafel te informeren naar betalingstermijnen. “Klopt het dat ze tegenwoordig nooit langer mogen zijn dan zestig dagen?” Hooghiemstra laat weten dat het nu nog een wens en geen regel is. Uit de reacties die volgen, blijkt iedereen er het zijne van te vinden. “De termijn mag best langer zijn, als beide partijen het maar eens zijn”, stelt Van Dijk. “Zo ben ik onlangs een betalingstermijn van negentig dagen overeengekomen.” Mous blijkt momenteel in discussie over betalingstermijnen. “Ik kan van mijn opdrachtgevers toch geen zestig dagen accepteren, als ik naar mijn onderaannemers een betalingstermijn van dertig dagen hanteer?” Met dit onderwerp eindigt het ronde tafelgesprek en gaan de heren weer over tot de orde van de dag, gevoed met nieuwe inzichten en natuurlijk een voortreffelijke lunch.

Startmakkelijk 12

Tekst: Kopijatelier, Foto: Startmakkelijk, Locatie: www.urbana.nl