Ondernemen, dat is continu innoveren en samenwerken

12-03-2017

Nu ook de noordelijke economie weer op stoom begint te komen ruiken ondernemers hun kansen. Op de golven van energietransitie, digitalisering en robotisering bieden zij op eigen kracht of in samenwerking met andere partijen nieuwe producten en diensten aan. Knelpunt is het groeiende tekort aan goed geschoold -vooral technisch- personeel.

Seinen op groen

Hampshire Plaza Groningen: een creatieve omgeving met veel innovatieve bedrijvigheid. Het horecabedrijf met 120 kamers, 11 zalen en een restaurant biedt zes ondernemers onderdak om te bomen over succesvol ondernemen in de noordelijke regio. Over de vraag wat hun rol en verdienste is in de economische ontwikkeling van zowel hun bedrijf als de regio.

‘In West- en Zuid-Nederland staan de seinen alweer twee jaar op groen; daar pakken ze het eerder op dan bij ons’, merkt Henk de Graaf, directeur van marketingcommunicatie adviesbureau C-Division in Groningen, op. ‘Trots zijn en je zelfbewust profileren, dat is in deze regio niet zo sterk ontwikkeld, maar toch zie ik een toenemende vraag.’

Vooral de bouwsector, dé pijler onder onze economie, draait overuren. ‘De meeste bouwbedrijven zitten op dit moment helemaal vol’, stelt Eppie Hooghiemstra, directeur van fiscaal adviesbureau FiscaalFit in Drachten, Ook Jan Drent, business manager van multitechnisch dienstverlener SPIE Numac Maintenance in Hoogezand, merkt de economische opleving. ‘We hebben het  druk, onder meer met grote projecten in de Eemshaven. Ondernemers investeren in optimalisatie van hun bedrijfsprocessen, Industy 4.0 transitie in bijvoorbeeld robotica, internet of things, big data, 3D printing in slimme apps, noem maar op.’Hoe beter het met de bouw gaat, hoe groter de vraag naar bouwmaterieel, merkt vestigingsmanager Groningen van Collé Rental & sales, Eric Overdijkink. ‘Of het nu koop betreft of huur, hoogwerkers of verreikers, we kunnen het nauwelijks aanslepen.’

Een toenemende bereidheid om te investeren, die constateert ook Peter Raven, partner van juridisch adviesbureau Raven Advies. ‘We merken dit aan onze dienstverlening op het gebeid van ondernemings- en arbeidsrecht.’

Een probleem bij de groeiende bedrijvigheid is het toenemende tekort aan goed geschoolde medewerkers. ‘Wij specialiseren ons in het aanbieden van hbo-studenten voor afstudeerplaatsen en stages’, vertelt Richard Brinks, directeur van 2Uitzendbureau in Veendam. Dat is voor ondernemers een mooie kweekvijver voor toekomstige medewerkers.’  

 RVK9327

Hamer vasthouden

Goede medewerkers zijn schaars; ondernemers spelen hierop in door opleidingen zelf ter hand te nemen. Zo heeft SPIE een eigen SPIE Academy waar medewerkers intern worden opgeleid. Dat de LTS ooit is afgeschaft, daarvan hebben we nu allemaal spijt. We hebben afgeleerd om met onze handen te werken; we dachten dat onze kinderen mooier, beter werk zouden moeten hebben dan wij. Word geen timmerman, zoals papa! Daarvan plukken we nu de zure vruchten: de opvolgers van de generatie 60Plus in doe-beroepen kunnen bij wijze van spreken geen hamer vasthouden.

Maar goed dat er bedrijven zijn die initiatieven ontwikkelen op het gebied van technische opleidingen. ‘De overheid loopt in deze snel ontwikkelende samenleving continu achter de feiten aan’, vindt Hooghiemstra. ‘Er komen veel te weinig jeugdigen van de technische opleidingen; ik ken een bedrijf dat graag wil groeien, maar dat niet kan omdat er simpelweg geen geschikte medewerkers voorhanden zijn.’

Drent heeft de oplossing: ‘Wij leiden zelf mensen op, zoveel zelfs dat we 30% van onze medewerkers detacheren in technische functies buiten ons bedrijf.’

De Graaf pleit ervoor dat overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen de handen veel hechter ineenslaan op de arbeidsmarkt. ‘We moeten ons land gaan opleiden, samen op een hoger plan brengen. Het is alle hens aan dek, wat mij betreft. De politiek zou zich de problemen veel meer moeten aantrekken. We moeten internationaal concurreren, die urgentie wordt vaak onvoldoende beseft.’

Samen aanpakken dus: gefaciliteerd door de overheid zorgen onderwijsinstellingen voor overdracht van de basiskennis en leveren ondernemers de opwerking in specialisaties, op maat van de bedrijven.

 RVK9354

Energietransitie en smart buildings

Onder invloed van de doorzettende digitalisering zijn ondernemers drukdoende hun bakens te verzetten. Zo verandert De Groot zijn rol: ‘We zijn begonnen als grafisch vormgevers en hadden op een gegeven moment alles in huis: van tekstschrijvers tot fotografen en van grafisch vormgevers tot webbouwers. We zijn terug naar de basis gegaan en doen alleen de advisering en de grafische vormgeving nog zelf. De rest huren we in op specialisatie. Zo kunnen we op projectbasis altijd het beste van het beste bieden.’

SPIE investeert volgens Drent in technologie en techniek om een échte high tech partner van bedrijven te zijn. ‘We laten ons leiden door de energietransitie, door slimme gebouwen, door smart industry, door robotisering, noem maar op. We willen vooroplopen, morgen realiseren wat vandaag mogelijk lijkt.’

Voorsprong, daar gaat het ook wat Hooghiemstra betreft om. ‘In accountantsland gaat de digitalisering zo ontzettend snel. Over twee jaar vindt de hele administratie geautomatiseerd plaats, met koppelingen naar de accountant, de bank en de Belastingdienst. Dit betekent dat onze toegevoegde waarde verschuift naar advies en coaching. Dat vraagt om een proactieve houding.’

 RVK9311

Alles willen is niets kunnen

Volgens Raven moeten ondernemers specialiseren en innoveren. ‘Je moet niet alles op eigen houtje willen doen. Dat kan gewoon niet. Alles willen is niets kunnen. Je moet bovenal creatief zijn en durven delen met collega-ondernemers om zo samen de beste producten te maken en diensten waar te maken. Daarbij is het nodig om out-of-the-box te denken. Slim te zijn naast hard te werken.’

Overdijkink stelt: ‘Als specialist heb je andere specialisten nodig, die uiteraard je filosofie onderschrijven. Meedenken met de klant vormt de basis voor succesvol ondernemen. Samen met je klant sparren en naar het totaalplaatje kijken, in een open houding: daarmee kom je verder.’

Innoveren, nog zo’n toverwoord bij succesvol ondernemen. Innovatie in processen, om zo de hoogste opbrengsten bij de laagste kosten te genereren. Maar ook innovatie in producten en diensten. ‘Iedereen kan hoogwerkers leveren’, meent Overdijkink, ‘maar het gaat niet om zo’n machine, maar om wat je écht toevoegt. Je moet flexibel zijn en snel kunnen schakelen.’

 RVK9325

Flexibel inzetbaar

Innoverend en samenwerkend de toekomst in dus. De digitalisering gaat door en versnelt. Op dit speelveld moeten ondernemers zien zich te onderscheiden. Raven: ‘Digitalisering biedt veel mogelijkheden. De uitdaging is om goed te luisteren naar je klant, eerlijk te zijn en vanuit jouw specialisme te zorgen voor de juiste toegevoegde waarde.’

Voor Drent bieden energietransitie, smart city, smart factory en slimme gebouwen kansen. ‘Maar we moeten er wel voor zorgen dat we voldoende technisch goed geschoolde medewerkers tot onze beschikking hebben. Want je kunt nog zoveel willen, als het niet kan dan houdt het op.’

Brinks pleit ervoor om bij grote projecten meer gebruik te maken van medewerkers die in de regio wonen. ‘Er is aan de ene kant een grote vraag naar vooral technisch opgeleide medewerkers, en aan de andere kant zitten er nogal wat mensen thuis. Ik zou zeggen: vang die op, school ze en maak ze flexibel inzetbaar.’

Continu innoveren en samenwerken, daar komt succesvol ondernemen op aan, ook in Noord-Nederland.

 RVK9310

Tekst: Andre Staas, Foto: Kiekez, Locatie: Hampshire Hotel – Plaza Groningen - Vergaderen in Groningen