‘Er is optimisme, maar we moeten nog wel wat knelpunten overwinnen’

Bij de Golfclub Zwolle zitten zes ondernemers rond de tafel om met elkaar van gedachten te wisselen over de technische en industriële branche in Midden Nederland. Allemaal zijn ze trots op hun bedrijf, zien ze mooie ontwikkelen voor de toekomst. Toch zijn ze slechts gematigd positief over het herstel na de financiële crisis. “Er is wel sprake van een stijgende lijn, maar deze is niet spectaculair.”

Evert de Vries van MRC Klimaatservice – actief voor overheden en installateurs – ziet wel een duidelijke opleving in de industrie. “Af en toe doen we ook projecten in die branche, denken we out of the box mee over bijvoorbeeld toegangscontroles.” De opleving wordt mede afgemeten aan het feit dat uitzendbureaus juist in die branche druk zijn. “Logisch na al die ontslaggolven”, meent Jan Kloekke van Breman Kloekke Elektrotechniek, een landelijk opererend installatiebedrijf in de meest brede vorm. In de woningbouw ziet hij groei, maar in de utiliteitsbouw houdt het niet over.

Economische stimulering

Toch signaleert Jan Reitsma van Sensor City – goed voor het verzamelen van data ten behoeve van de economische stimulering in Assen – dat er meer ruimte is voor investeringen. “Dat zien wij ook in de zorgsector waar een duidelijke markt voor domotica met sensoren is”, zegt Eric van Waardenburg van ScivA Networks, onderdeel van Avics gespecialiseerd in respectievelijk telefonie voor de zakelijke markt en ICT voor de zorg. “Verder zien wij een integratie tussen vaste en mobiele telefonie, de behoefte om op iedere plek diverse systemen te kunnen gebruiken. Met digitalisering van de buitendienst kunnen veel organisaties met dezelfde mensen veel meer doen.”

Laptopmanagers

Er is dus ruimte voor optimisme, maar knelpunten dwingen tot gematigdheid. “Zo is er een kloof tussen schoolverlaters en bedrijfsleven”, signaleert Paul Koop van Quercus Technical Service B.V. speciaal voor inspecties, adviezen en trainingen rond elektro- en instrumentatietechnische installaties. “Er zijn veel oude knarren met praktische ervaring, maar jonge mensen komen als laptopmanagers van school.” Volgens Jan Elmers van Holland Vlaggen – leverancier van vlaggenmasten en alles eromheen – zijn moeders een deel van het probleem. “Kinderen mogen geen vieze handen krijgen, worden liever op het HBO gezien.” Wel ziet Evert dat het onderwijs weer contact zoekt met het bedrijfsleven, waarop Jan Kloekke refereert aan de ‘Dag van de Techniek’ waarbij vele kinderen ook hun bedrijf bezochten. Toch lijkt investeren in stagiaires, interne opleidingen en goede doorstroming voorlopig de beste oplossing.

Overbodige procedures

Procedures vormen een tweede knelpunt. “Laten we ze schrappen, dan ontstaat er een andere dynamiek”, stelt Paul voor. Natuurlijk zijn goede kwaliteits- en veiligheidsprocedures belangrijk, maar men lijkt erin door te slaan. Op dat punt kan nog een verbeterslag worden gemaakt, maar niet gecertificeerd betekent geen enkele kans bij aanbestedingen. “De laptopmanagers bedenken de processen met bijbehorende procedures”, zegt Eric. “Procedures die op de werkvloer vaak belemmerend werken, terwijl ze juist ondersteunend moeten zijn.” Die belemmering ervaart ook Jan Elmers als hij bij bedrijven hele procedures moet doorlopen om buiten een vlaggenmast te mogen plaatsen. Volgens Jan Reitsma zijn multidisciplinaire teams met minder managers, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie liggen, de oplossing. “Procedures worden dan op de werkvloer gemaakt en dus gedragen.”

Menselijk aspect

Naast knelpunten is er ook vertrouwen. “Ik zie de motivatie bij gemeenten en het bedrijfsleven”, zegt Evert. “Zo investeren ze in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.” Helaas zien de anderen dat je als lokaal bedrijf vaak het nakijken hebt bij gemeentelijk geïnitieerde aanbestedingen. Wel omarmt iedereen de technologische ontwikkeling ondersteund door internet. “Zo vragen mensen mij of masten de vlag niet geautomatiseerd binnen kunnen halen”, geeft Jan Elmers een voorbeeld. Ontwikkelingen gaan snel en soms komt de angst bovendrijven dat techniek ons de baas wordt. “Ik geloof dat het menselijk aspect nooit vervangen kan worden”, zegt Eric. “Wij leveren plafonnières die oudere mensen met oog voor privacy in de gaten houden, maar bij een geregistreerde val maken de verzorgenden het verschil.” Toch blijft het spannend, want er zijn nu technologieën die we tien jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden en dat is over tien jaar niet anders.

Vooruitblik

Zo ver kunnen deze ondernemers niet in de toekomst kijken, maar een vooruitblik willen ze wel geven. “Wij gaan ons ook op vlaggen richten, want die slijten nu eenmaal sneller dan de masten. Ook willen wij masten en vlaggen in abonnementsvorm, in plaats van in bezit, gaan aanbieden”, trapt Jan Elmers af. Eric meent dat data het allerbelangrijkste wordt. “Wij gaan ons ook richten op het bouwen van apps.” Apps spelen al een rol bij het onderhoud van machines, waarvoor soms contracten van dertig jaar worden afgesloten. “Het langdurig ontzorgen vormt een poot die wij verder gaan ontwikkelen”, zegt Jan Kloekke. Daarmee nemen installatiebedrijven deels de rol van MRC Klimaatservice over. “De kennis en kunde voor de monitoring van installaties blijft echter bij ons liggen”, reageert Evert. Volgens Paul is overleven de primaire doelstelling van iedere ondernemer. “Je moet flexibel op veranderingen kunnen inspelen. Voor ons is dat een verschuiving naar systeemintegratie.” Tot slot wil Jan Reitsma samen met Assen de proeftuin voor het oplossen van maatschappelijke thema’s worden. “Welke technologieën worden wel en niet geaccepteerd? Dat is de vraag.”

Recente berichten

DIA Licht en geluid denkt in kansen en mogelijkheden in coronacrisis

Ondanks het feit dat D.I.A. Licht en geluid, verantwoordelijk voor de techniek bij grote evenementen,… Lees verder

september 13, 2021

TechID Enginering beveiligt aan de hand van camera’s en sensoren

Met achttien miljoen Nederlanders is het altijd druk, altijd vol. Juist dan groeit de behoefte… Lees verder

september 7, 2021

DIA Assen: voor al uw licht, beeld en geluid bij ieder evenement of feest

Onder het motto samen maken we er iets moois van verkoopt en verhuurt DIA al… Lees verder

september 7, 2021

Amsterdam kent positief ondernemingsklimaat.

Er is groei, maar ook de uitdaging van het inspelen op veranderingen In Amsterdam zit… Lees verder

augustus 23, 2021

Eerst koffie en dan de oprechte vraag wat iemands wensen zijn…

In Paterswolde schoven zes ondernemers rond de tafel in het sfeervolle Fletcher Familiehotel. Genietend van… Lees verder

augustus 23, 2021

Tanja Verhuur verzorgt eigentijdse presentaties in de door u gekozen sfeer

Tanja Verhuur is al ruim 40 jaar actief als verhuurbedrijf op vakbeurzen, congressen, bedrijfsfeesten en… Lees verder

augustus 23, 2021