Huidige hype legt basis voor toekomstige meerwaarde van coaching

20-11-2015

Onlangs kwamen zes coaches bij elkaar voor een ronde tafelgesprek over de ontwikkeling van hun vak. Een vak dat door de toenemende, maar vooral veranderende vraag een volwassen status heeft bereikt. De huidige, explosieve groei van het aantal coaches doet daar geen afbreuk aan. In tegendeel, de huidige hype vormt de basis voor de toekomstige, structurele meerwaarde van coaching. Daar zijn Richard S.T. de Vries, Irma Decnop, Jos Govaarts, Erik Doornbos, Marieke Bossina en Ingrid Stevens het in ieder geval over eens.

Zes coaches met ieder een eigen specialisme. Een kennismakingsrondje leert ons dat Richard S.T. de Vries van De Vries Advies en Training zichzelf meer als bedrijfstrainer dan als coach ziet. "Ik richt mij vooral op acquisitie en telefoontrainingen. Bij dat laatste geef ik mensen een hoorbaar beeld van hun zakelijke telefoongesprekken door ze samen terug te luisteren." Bij blide b.v. stelt Irma Decnop vooral de mens centraal. "Wij kiezen bewust voor een laagdrempelige aanpak. Individuele coachingsgesprekken vinden bij ons aan de keukentafel plaats." Jos Govaarts kwam als bedrijfsarts regelmatig in aanraking met mensen die wel een coach konden gebruiken. "Nu ik zelf coach ben, gebruik ik de natuur als spreekkamer. Mensen vinden het vaak vervelend om elkaar aan te moeten kijken, tijdens een wandeling is dat niet nodig."

Tafelgesprek zuidlaren startmakkelijk nl1 

En verder...

Erik Doornbos van Doornbos Management & Coaching heeft veel ervaring op het gebied van interim management, maar richt zich nu meer op coaching. "Ik maak daarbij graag  gebruik van systemisch werken. Het geeft inzicht in iemands patronen en dat intrigeert mij."  NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP) en Circle Reprint Emotional Foundation (CREF) zijn de methoden waarmee Marieke Bossina Coaching & Training werkt. "Ik help mensen steviger en stressbestendiger in het leven staan, ook vanuit het Hamelhuys waar (ex)kankerpatiënten en hun naasten om de week bij mij binnen kunnen lopen." Tot slot vertelt Ingrid Stevens van Kleurrijk Coaching dat zij sinds april 2015 als zelfstandig coach actief is. "Mijn specialisme is begeleiden bij verlieservaringen in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen bij overlijden, maar ook bij burn-out, verlies van werk, echtscheiding en andersoortige verlieservaringen."

Tafelgesprek zuidlaren startmakkelijk nl2

Groeiende vraag

De vraag naar coaches groeit, is aan verandering onderhevig. "Ik merk absoluut dat de vraag toeneemt", trapt Marieke af. "En het blijft groeien, zeker nu ook jongerenprogramma's als 'Spuiten en Slikken' er openlijk over praten." Dat de jongere generatie anders is, beamen alle coaches. "De huidige twintigers en dertigers hebben een hoger reflectieniveau", merkt Irma op. "Ze zijn gewend naar zichzelf te kijken, zijn groot geworden op scholen waar het geven en ontvangen van feedback een noemenswaardige rol speelt." Richard meent dat ook de smartphone, het zelf maken van filmpjes hierin meespeelt. Marieke voegt er aan toe dat deze jongere generatie is gestuurd in autonomie en uniciteit. Toch zien we dat coaches ook onder de daarop volgende generaties inmiddels breed geaccepteerd zijn, alleen moeten er dan eerst wat drempels worden beslecht.

Tafelgesprek zuidlaren startmakkelijk nl3

Veranderende omgeving

Niet alleen de acceptatie, maar ook de veranderende samenleving doet de vraag naar coaches toenemen. "Mensen hebben nooit mogen opvallen en dat wordt nu wel van ze gevraagd", ziet Erik. "Op het werk zijn ze gewend aan een top-downbenadering en nu moet het andersom. Dat vraagt om aanpassingen, waar niet iedereen in mee kan." Dat weet ook Marieke. "Het van onderaf werken is nog lang niet in iedere bedrijfscultuur doorgedrongen. Om een omslag te kunnen maken, moet je als coach soms flink schudden." Een aanpak die Ingrid herkent. "In de zorgsector doen zich veel veranderingen voor, opgelegd vanuit de overheid. Deze veranderprocessen vragen heel veel van mensen en organisatie, waarbij acceptatie en onzekerheid een grote rol spelen." Jos ziet de veranderingen ook, maar wil daarin wel een nuance aanbrengen. "Ook ik spreek mensen die aangeven dat er binnen hun organisatie geen ruimte voor zelfontplooiing is, maar lang niet iedereen heeft daar behoefte aan. Zo lang dat een bewuste keuze is, zie ik geen probleem." Ook Irma kijkt naar het individu, waarbij tevens ter hand genomen wordt of iemand nog wel bij de organisatie past. Ter afsluiting van deze discussie ondersteunt Richard de gedachte dat je mensen moet laten groeien en bloeien, maar meent wel dat je goed moet kijken naar de persoon die je in de schijnwerpers zet.

Tafelgesprek zuidlaren startmakkelijk nl4

Onderscheidend vermogen

De toenemende vraag leidt tot een explosieve groei van het aantal coaches. "Het is een vrij beroep en dus mag iedereen zich coach noemen", legt Marieke uit. Erik meent dat mond-tot-mondreclame vanzelf tot een correctie leidt. Irma erkent dat positieve mond-tot-mondreclame nog altijd de meeste klanten oplevert. Als extra stimulans publiceert Richard eens per week een blog en experimenteert hij sinds kort met Periscope, een app waarmee hij livestreams kan plaatsen waar kijkers direct op kunnen reageren. Ook Ingrid wil zich onderscheiden en werkt momenteel aan een e-book. Toch onderscheiden deze coaches zich vooral met hun specialisme. Een specialisme dat goed bij ze past, want een goede coach blijft altijd dicht bij zichzelf. Alleen dan maak je als coach het verschil.

Tekst: Astrid Mensink, Foto: Startmakkelijk, Locatie: Brinkhotel Zuidlaren