Technologische ontwikkelingen vragen om veranderende organisaties

09-10-2017

De technologische ontwikkeling staat niet stil. Sterker nog, het tempo gaat alleen maar omhoog. Zo biedt de digitale wereld iedere branche tal van mogelijkheden om processen efficiënter in te richten. Robots doen op steeds meer vlakken hun intrede, 3D printen heeft de toekomst en dan hebben wij het nog niet eens over de nanotechnologie. Waar de vijf deelnemers aan het ronde tafelgesprek in de landelijk gelegen groepsaccommodatie De Eek in Steenderen het wel over hebben, zijn de ontwikkelingen waar zij in hun eigen branche mee te maken hebben en wat dit betekent voor de vraag naar personeel en inrichting van (processen binnen) organisaties.

StartMakkelijk 17

Natuurlijk is gastheer Helmig van der Kolk ook uitgenodigd voor dit ronde tafelgesprek. “Mijn vrouw en ik hebben deze oude boerderij verbouwd tot groepsaccommodatie tevens trouwlocatie waar wij graag meer zakelijke bijeenkomsten als deze zien.” Aan tafel ook Caspar Jansen van Haldu Groep. “Wij leveren flexibel inzetbare vaklieden uit binnen- en buitenland voor met name de bouw.” Roy Verlaak van adviesbureau ROI Management helpt bedrijven met een zorgvuldig uitgekiende strategie en slimmer ingerichte processen enkele stappen verder. “Wij richten ons al twintig jaar op klimaatbeheersing voor optimaal comfort in gebouwen”, gaat Evert de Vries van MRC Klimaatbeheer verder. En tot slot Simon de Luij, hij staat aan het roer van Modderkolk, een onder andere op industrie en zorg gericht elektronisch installatiebedrijf.

StartMakkelijk 07

Slimme technologie

In de uitzendbranche is de tijd van fysieke urenbriefjes bijna voorbij. Inmiddels werkt Haldu Groep aan het samenbrengen van de verschillende applicaties binnen het administratieve uitzendproces in één slim systeem. “Door een koppeling tussen uren en facturatie maken wij het proces nog efficiënter”, legt Jansen uit. “Daarnaast helpt de slimme technologie goed personeel optimaal in beeld te houden, vervolgens te vinden, verbinden en aan ons te binden.” Verlaak wijst op de mogelijkheid om de toch al digitale gegevens van het kloksysteem door te sturen voor een automatische verwerking door het uitzendbureau. Even komt het gesprek op goed personeel, dat in de bouw en techniek lastig te vinden is. “Iedereen schreeuwt om goede mensen, maar de prijs gaat niet omhoog”, stelt De Luij. Gezien de stijging van diverse cao's en de investeringen die Haldu Groep moet doen in recruitment, weet Jansen dat dat nog wel komt. De Vries merkt nog op dat de stagnatie als gevolg van lange levertijden van bouwmaterialen met het oog op gebrek aan mensen in zekere zin ook positief kan zijn. “Het voorkomt een overspannen situatie.”

StartMakkelijk 12

Efficiënte robots

Modderkolk ontwikkelde voor hun inkoop een digitaal platform waar installateurs en leveranciers op kunnen inhaken, wat onder andere een eenduidige facturering met zich meebrengt. Ook MRC Klimaatbeheer zag het werk van analoog overgaan in digitaal. Als de deelnemers de horizon verder afspeuren, zien zij een sterke opkomst van de robot. “Je ziet nu mensen nog iets pakken en ergens in doen, maar dat gaat de robot allemaal overnemen”, voorspelt Verlaak. Zo wijst De Luij op het bestaan van robots die panelen inclusief bedrading bouwen, wat het installeren sneller maakt. “Daarbij gaat hardware engineering steeds meer op software engineering lijken”, vult hij aan. “Machines groeien niet meer op de tekentafel, maar krijgen vorm in een computer waaraan je vooraf alle details kenbaar moet maken.” Ook onderkennen de deelnemers dat prefab leidt tot een verschuiving van de productie naar de fabriek, waarna de elementen naar de bouwplaats worden getransporteerd om vervolgens geassembleerd te worden. Al deze ontwikkelingen gaan, wellicht ten koste van de Mbo'ers, om een ander soort medewerkers vragen. Of ze ook tot een afname van de behoefte aan personeel leiden, blijft echter de vraag.

StartMakkelijk 11

Optimale synchronisatie

Ook het 3D printen komt eraan. In kunststof zeker, maar metaal blijft gezien de hoge grondstofprijs achter. Voor alle ontwikkelingen geldt dat zij een verandering van processen tot gevolg hebben. “Zo vraagt een goed ontwerp van een schakelkast tegenwoordig meer aan de voorkant”, zegt De Vries. Ook op de bouw gaan de dingen anders. “Iedere nacht, voor het werk begint, worden de benodigde materialen al op de juiste verdieping klaargezet”, weet Jansen. De efficiency is heel slim, maar kan beter door de organisatie eromheen goed te synchroniseren. “In de hele keten moet alles goed op elkaar worden afgestemd”, meent De Luij. Dat betekent voor Haldu Groep dat er niet pas op vrijdag wordt gebeld, dat er op maandag twee man extra nodig is. “Gelukkig zien wij een ontwikkeling, waarbij opdrachtgevers, aannemers en installateurs vroegtijdig hun planning op elkaar afstemmen om de faalkosten in de bouw tot een minimum te beperken”, vult Verlaak aan.

StartMakkelijk 16

Flexibele organisatie

Terwijl de deelnemers genieten van de met zorg samengestelde lunch geheel in de landelijke sfeer van De Eek komt het gesprek tot slot op de meebewegende organisatie. “Ik ben altijd met morgen bezig, neem deel aan clubs waar een visie op de toekomst wordt neergezet om vervolgens een duidelijke koers voor mijn organisatie te bepalen”, vertelt De Vries. Verlaak concludeert dat er altijd voorlopers zijn, het zijn de pioniers die het moeten doen. “Nu de ontwikkelingen in onze branche steeds sneller gaan, zijn wij overgestapt op een meer flexibele organisatie”, gaat De Luij verder. “De traditionele hiërarchie met op functie gedifferentieerde afdelingen heeft plaatsgemaakt voor zelf sturende cellen ingericht naar de klant; alles wat de klant nodig heeft zit erin.” Inspiratie haalde De Luij uit het boek Eckart's Notes van de succesvolle ondernemer Eckart Wintzen, een absolute aanrader die de overige deelnemers aan dit ronde tafelgesprek nieuwsgierig naar huis doet keren.

Tekst: Kopijatelier, Foto: startmakkelijk.nl, Locatie: https://www.de-eek.nl/