BMD Advies Noord Nederland, oog voor milieu, veiligheid en kwaliteit

BMD Advies Noord Nederland

In de drie noordelijke provincies ondersteunt en adviseert BMD Advies Noord Nederland organisaties op het gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit. Als lid van de landelijke BMD-vereniging heeft BMD Advies Noord Nederland de mogelijkheid het gevoel voor de regionale identiteit en eigen expertises aan te vullen met expertises van de andere vijf BMD-leden. “Zo kunnen wij iedere, ook grote organisaties optimaal van dienst zijn”, zegt directeur Peter Frank van Benthem. “Organisaties die bovendien profiteren van onze gezamenlijke BMD-initiatieven.”

BMD Advies Noord Nederland excelleert in vijf expertises: Bedrijf & Omgeving, Arbo, Management & Systemen, Duurzaamheid & Energie en Milieu & Veiligheid. “Via drie verschillende sporen doen organisaties een beroep op deze expertises”, licht Van Benthem toe. “Zo kloppen organisaties bij ons aan voor ondersteuning bij een vergunningaanvraag. Vaak weten zij moeilijk hun weg te vinden in de complexe wet- en regelgeving en vinden zij het soms lastig communiceren met ambtenaren. Wij helpen organisaties bij het vertalen van hun plannen in een concrete aanvraag.” Ook biedt BMD Advies Noord Nederland (juridische) ondersteuning als het bijvoorbeeld bij het niet naleven of anders interpreteren van de wet- en regelgeving tot een conflict gekomen is. 

Milieu en veiligheid

De wet- en regelgeving omtrent milieu raakt ook de veiligheid van organisaties, hun medewerkers en directe omgeving. “Naast milieuzorg vormt arbozorg dan ook het tweede spoor waarlangs organisaties een beroep op ons doen”, gaat Van Benthem verder. “Zo moeten er de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen voor het opslaan en werken met gevaarlijke stoffen. Machines moeten op de juiste manier zijn geïnstalleerd en medewerkers moeten er veilig mee kunnen werken. Dat vraagt niet alleen om de nodige bescherming, maar ook om het juiste gedrag en dus bieden wij ook awareness trainingen aan.” Het derde spoor is kwaliteitszorg, waarbij wij met oog voor compliance managementsystemen zo inrichten dat organisaties optimaal kunnen inspelen op de veranderende wet- en regelgeving. “Toezichthouders zijn er om constateringen te doen, wij helpen organisaties dit voor te blijven door een gezonde bedrijfsvoering te realiseren.”

Toekomstgerichte kwaliteit

Dat laatste brengt Van Benthem op een extra spoor. “Ook helpen wij organisaties in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzame energie. Natuurlijk bepalen de branche en risico's de mate waarin wij kunnen sturen op een alternatieve energiehuishouding. Zo kunnen wij van een chemisch bedrijf niet vragen concessies te doen op de veilig geïnstalleerde voorzieningen, maar binnen de kaders streven wij altijd naar een gezonde, actieve en toekomstgerichte bedrijfsvoering.” In alles wat de adviseurs van BMD Advies Noord Nederland doen, zijn zij honderd procent onafhankelijk. Daarnaast kennen zij als jurist de weg in de wettelijke context om vervolgens als technicus een goede vertaling naar de technische werkelijkheid te maken. Met dit unieke profiel als bruggenbouwers hebben de adviseurs van BMD Advies Noord Nederland al veel organisaties met succes verder geholpen op het gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit.  

BMD Advies Noord Nederland
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 5443
Tweede niveau 1412
Nieuwsberichten 39959
Deze pagina 6282