BouwGenius: dit zijn de goede jaren, mits wij het samen goed organiseren

BouwGenius

Nog niet zo lang geleden werd de woningmarkt hard getroffen door de crisis. Zo ook de nieuwbouwsector, waarin bouwprojecten bij gebrek aan kopers soms niet eens van start gingen. Eind 2017 is de situatie andersom. De woningmarkt is weer op stoom en inmiddels terug op het niveau van voor de crisis. Positief natuurlijk, maar er is een keerzijde. “Op dit moment is er een enorm tekort aan bouwvakkers om de vele projecten in uitvoering te brengen”, weet Paul Muller, directeur van BouwGenius. “Wij helpen bij de inzet van goed personeel, waarbij een strategische planning op alle fronten van cruciaal belang is.”

Om de doorlooptijden te verkorten en de druk op de bouw te verlagen, wordt er steeds meer geconditioneerd gebouwd. Zo worden bijvoorbeeld keukens en badkamers in een hal opgebouwd om ze vervolgens in z’n geheel op de bouwplaats af te leveren. “Ondanks deze prefab bouw moet er toch nog veel handwerk op de bouwplaats zelf worden verricht”, zegt Muller. “Met het tekort aan bouwvakkers werkt een last minute aanvraag voor personeel niet meer en dus ondersteunen wij onze opdrachtgevers graag bij het opstellen van een strategische planning om het personeel van te voren vast te kunnen leggen.”

Strategische planning

Bij ieder bouwproject is de druk op de planning en dus op het management groot. Gelukkig ziet BouwGenius een voorzichtige ontwikkeling richting het efficiënter bouwen conform een strategische planning. “Wij merken dat wij eerder in het proces worden betrokken, al is het nog altijd relatief kort van te voren”, vertelt Muller. “Er is dus nog een hele slag te slaan in het strategisch plannen van goed personeel, maar zeker ook van de benodigde materialen, want ook die toeleveranciers zitten helemaal vol. Bedrijven die niet in deze ontwikkeling meegaan, kunnen straks echt niet meer meekomen.”

Goed partnership

In de praktijk ziet BouwGenius situaties, waarbij opdrachtgevers lang moeten wachten voordat het project kan aanvangen, omdat de aannemer vol zit of personeel en/of materialen ontbreken. “We praten niet zelden over anderhalf jaar, voordat de eerste paal de grond in gaat”, aldus Muller. “Voor de bouw zijn dit zeer zeker de goede jaren, mits wij het samen op een goede manier organiseren. Wij denken graag aan de voorkant met onze opdrachtgevers mee om vervolgens out of the box met creatieve oplossingen te komen. Voor een efficiënt bouwproces met kortere doorlooptijden is goed partnership echt van keihard belang, een belang waar wij vanuit BouwGenius graag invulling aan geven.”   

BouwGenius
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4569
Tweede niveau 3024
Nieuwsberichten 86250
Deze pagina 5271