Haldu Groep: wij zijn er voor personeel

Haldu Groep

De dubbele laag in deze pakkende slogan van Haldu Groep mag direct duidelijk zijn. 'Wij zijn er voor personeel' staat namelijk niet alleen voor het leveren van goed personeel aan met name de bouw, techniek en automotive, maar ook voor het persoonlijk begeleiden van personeel en opdrachtgevers om tot een optimale samenwerking te komen. “Wij zijn een echte bruggenbouwer”, stelt Caspar Jansen, directeur van Haldu Groep. “Niet alleen komen wij altijd over de brug met goede vaklieden, ook lopen wij mee tot op de bouw om onze mensen persoonlijk te introduceren en de samenwerking regelmatig te evalueren. In onze ogen vraagt een stevige brug om goed onderhoud en renovatie.”

Goed personeel is schaars, zeker in de bouw. De economische crisis deed ervaren vaklieden een andere koers varen en de huidige instroom van goed opgeleide timmerlieden, schilders en metselaars is laag. Tel daar de vergrijzing bij op en het tekort aan goed personeel voor de op dit moment sterk groeiende bouwsector is een feit. “Wij gaan deze uitdaging graag aan”, zegt Jansen. “Iedereen vist in dezelfde vijver en dus verbreden wij onze horizon door goede vaklieden niet alleen in eigen land, maar met succes binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER) te zoeken.” Haldu Groep blinkt met een omzet groei richting vijf miljoen in 2017 uit in een goed wervings- en selectiebeleid, waarin persoonlijk contact met adequate follow-ups door goed betaalde recruiters en personeelsbemiddelaars in binnen- en buitenland centraal staat.”

Voor opdrachtgevers

Haldu Groep werkt met onder andere een uitgekiende online marketingcampagne en billboard reclame langs de snelweg heel gericht aan het verbinden van goed personeel aan hun opdrachtgevers die ook van hun kant graag inzetten op continuïteit. “Wij hebben een goede band met al onze opdrachtgevers”, vertelt Jansen. “Altijd zorgen wij voor een vaste accountmanager die naar buiten een goed visitekaartje voor de opdrachtgever vormt.” Het goede contact tussen Haldu Groep en de opdrachtgevers speelt zich overigens wel in verschillende geledingen af. De dagelijkse gang van zaken kenmerkt het contact tussen de vaste accountmanager en de direct leidinggevende of uitvoerder op de bouw, de contracten bespreken beide directies met elkaar. “Daarbij gaan wij nooit onze verantwoordelijkheid uit de weg, eventuele problemen lossen wij gericht op de continuïteit van de goede samenwerking altijd op. Tel daar het persoonlijke contact gelardeerd met een gezonde dosis humor bij op en zie de belangrijkste ingrediënten voor een lange termijn relatie.”

Voor personeel

Continuïteit is er ook voor het personeel dat zich onder de vleugels van Haldu Groep schaart. “Wij hebben altijd mooie opdrachten van aansprekende opdrachtgevers in portefeuille”, gaat Jansen verder. “Al onze opdrachtgevers zijn goed in betalen, waarbij wij natuurlijk ook kort op de bal spelen, zodat onze mensen iedere week op hun loon kunnen rekenen. Een loon dat altijd op hetzelfde niveau ligt als dat van de mensen met hetzelfde takenpakket in dienst bij de opdrachtgever zelf, want wij conformeren ons uiteraard aan de inlenersbeloning.” Heel sterk is het principe 'safe start', dat Haldu Groep voorstaat. Veilig en gezond werken begint al bij de start en dus wordt iemand die nieuw bij een opdrachtgever begint persoonlijk geïntroduceerd bij de collega's en in de voor het werk geldende veiligheidseisen. “Onze mensen vinden in hun personal work coach een vaste contactpersoon waar zij met vragen, klachten en feedback en voor een luisterend oor terecht kunnen.” En zo is de VCU en NEN 4400-1 gecertificeerde Haldu Groep er op alle fronten voor goed personeel.

Haldu Groep
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4406
Tweede niveau 9201
Nieuwsberichten 274992
Deze pagina 9352