In techniek kan alleen omdenken het tekort aan personeel oplossen

TecLine

Net als in de bouw is ook in de technische sector sprake van een tekort aan personeel. Door samen met de klant en diens opdrachtgever oplossingen te bedenken biedt TecLine soelaas met technische vaklui uit het buitenland.

Buitenlandse techneuten

Of het nu gaat om food- of farma industrie, om utiliteits- of scheepsbouw, om technische installatiebedrijven of windmolenparken, TecLine levert flexibel personeel, vooral uit het buitenland. ‘Technische vaklui zijn vaak goed opgeleid, spreken een woordje Engels en hebben aan een half woord genoeg om te snappen wat de bedoeling is’, verklaart directeur Paul Muller. ‘Wij leveren flexibel personeel; het kader vaak van eigen bodem en de uitvoerenden uit verschillende, vooral Oost-Europese, landen.’

De technische branche heeft zware tijden achter de rug, met als dieptepunt het faillissement van Imtech, toen de grootste technisch dienstverlener van ons land. Ondertussen zit niemand meer werkloos thuis op de bank en maken techneuten overal in het land overuren.

Van fossiel naar duurzaam

In de bouw zien we dat de woningbouw op volle toeren draait en dat in de utiliteitsbouw veel kantoren worden herbestemd als woning. Ook vinden in het kader van renovatie en verbouw grote investeringen in technische installaties plaats. Vooral de transitie van fossiel naar duurzaam zet aan tot de ontwikkeling van nieuwe technieken, en hiermee de vraag naar technisch personeel. ‘Nederland loopt hopeloos achter bij de verduurzaming van haar energievoorziening, maar zal de komende jaren onder invloed van de Parijse klimaatafspraken veel initiatieven moeten ontwikkelen. Dat betekent investeren en installeren in bijvoorbeeld windmolens, zonneparken en bodemwarmteinstallaties. We gaan van centrale naar decentrale systemen. Dit betekent heel veel installatiewerk.

Samen oplossingen bedenken

De technische sector is een toonbeeld van innovatie: onder invloed van ict en robotisering gaan de veranderingen snel. ‘Wij zijn in overleg met opleidingsinstituten en opdrachtgevers om in kaart te brengen welke techneuten wij nodig hebben en hoe we ervoor kunnen zorgen dat vaklui uit het buitenland hier aan de slag kunnen. De specifieke Nederlandstalige certificaten willen nog weleens een hindernis vormen. De uitdaging is nu om desondanks anderstaligen aan de slag te helpen en te voorkomen dat door de hoge toetredingseisen een hek om ons land komt te staan.’

Dus: samen zoeken naar nieuwe creatieve oplossingen om binnen de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid buitenlandse vakkrachten een plekje te geven op de arbeidsmarkt, die steeds meer oververhit raakt. Een kwestie van omdenken.

TecLine
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4411
Tweede niveau 2981
Nieuwsberichten 82816
Deze pagina 5328