Voor Modderkolk Projects & Maintenance is alleen het beste goed genoeg

Modderkolk Projects & Maintenance B.V.

Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties vormen het hart- en vaatstelsel van menig bedrijf. Hoe beter en bedrijfszekerder die functioneren, hoe zorgelozer ondernemers kunnen ondernemen. Modderkolk Projects & Maintenance draagt zijn steen hieraan bij. Met kundige en ervaren medewerkers en kwalitatief hoogwaardige materialen.

Klant radicaal centraal

Vanuit de vestigingsplaats Wijchen zijn ruim 250 technische hoogvliegers dag in, dag uit druk in de weer met technische installaties, of het nu vanuit een servicebusje is of semipermanent binnen de bedrijfspoort van de opdrachtgever. Directeur-eigenaar Simon de Luij vertelt: ‘Het bedrijf bestaat al bijna honderd jaar en heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, aanvankelijk alleen op het gebied van elektrotechniek maar later ook met werktuigbouwkundige installaties. We stellen onze opdrachtgever radicaal centraal en ontzorgen hem maximaal. We adviseren niet alleen, maar ontwerpen en installeren ook. Daarnaast doen we inspectie en onderhoud. Opdrachtgevers hebben we in de branches watermanagement, industrie en gezondheidszorg.’

De klantgerichtheid blijkt eerst en vooral uit de organisatievorm. De Luij: ‘We werken met cellen, die we bouwen rondom klanten of groepen van klanten. Deze cellen kun je het beste zie als kleine bedrijfjes die alles in huis hebben. Zo waarborgen we korte lijnen, heldere communicatie, focus op de doelen en niet te vergeten: gemotiveerde medewerkers.

Autonomie en meesterschap

De medewerkers vormen wat De Luij betreft de kritische factor in de dienstverlening. ‘We streven naar een maximale intrinsieke motivatie. Dat is goed voor het bedrijf én voor de medewerkers zelf. Motivatie gedijt op duidelijke doelen, een zekere mate van autonomie en meesterschap in het vakgebied.’

De dienstverlening van Modderkolk Projects & Maintenance begint dan ook met de koppeling van de opdrachtgever aan de cel die het beste bij hem past. ‘Dat kan een industrie zijn, waar we een installatie ontwerpen en bouwen en daarna storingen verhelpen en regelmatige inspecties uitvoeren. Of een projectorganisatie voor wie we de engineering doen van een compleet stedelijk warmtenet. Of een ziekenhuis waar we operatiekamers strippen en daarna opnieuw inrichten tot en met de validatie van de apparatuur. Denk ook aan een waterschap voor wie we de afstandsbediening van stuwen en sluizen mogelijk maken, een gemeente die we helpen met het functioneren van het rioolstelsel of een verkeerstunnel waar we een uitgebreide inbreng verzorgen van ventilatie tot het schilderwerk.’

Medewerker als kritische factor

De ene opdrachtgever is de andere niet. Een waterschap kent een heel andere cultuur en andere processen dan een industrie, een pompinstallatie van een waterwinbedrijf is wat anders dan een cleanroom van een logistieke dienstverlener.

Maar om welke uitdaging het ook gaat, Modderkolk Projects & Maintenance levert 95% van zijn projecten op volgens de afspraken over scope, levertijd en budget en wil voor de resterende 5% beter presteren dan in de markt gebruikelijk is. Daarbij hanteert het bedrijf een unieke integrale planningsmethodiek, waarbij de planningen van alle projectpartners zijn geïntegreerd. Opdrachtgevers kunnen zo online 24/7 hun project volgen.

Dat de factor mens centraal staat bij het succes van het bedrijf schetst De Luij aan de hand van de eigen bedrijfsschool. ‘We selecteren streng en leiden binnen de helft van de gangbare tijd via intensieve begeleiding op op niveau mbo 2, 3 en 4, mbo-plus en zelfs hbo. Deelnemers leren en werken op basis van een arbeidsovereenkomst; ze zijn vanaf het begin bij ons in dienst.’

Zo is Modderkolk Projects & Maintenance verzekerd van de best denkbare medewerkers en dus van een duurzame kwaliteit van de technische installaties. En hiermee van de bedrijfszekerheid van de processen waarvan die deel uitmaken.

Modderkolk Projects & Maintenance B.V.
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4572
Tweede niveau 1258
Nieuwsberichten 37474
Deze pagina 7061