Wiertsema & Partners groeit dankzij verbreding dienstverlening

Wiertsema & Partners - Raadgevend Ingenieurs

De bouw draait op volle toeren. Wiertsema & Partners Raadgevende Ingenieurs merkt dit door de grote vraag naar grond- en bodemonderzoek. Met een brede dienstverlening van onderzoek, advies en monitoring verzekert het zich van een plek in de Nederlandse top van gespecialiseerde ingenieursbureau’s in de geotechniek.

Grond- en bodemonderzoek

Een kijkje nemen bij wat we niet kunnen zien, daar houden de medewerkers van Wiertsema & Partners zich dagelijks mee bezig. In 1979 begonnen als eenmansbedrijf in het Groningse Niebert, is het bedrijf uitgegroeid tot een prominente specialist op het gebied van grond- en bodemonderzoek met meer dan honderd medewerkers. Die zijn niet alleen actief in Nederland en zijn buurlanden, maar ook op Curaçao en -via een zusterbedrijf- wereldwijd op zee.

Algemeen directeur Duco Kriele vertelt: ‘Ons ingenieursbureau is helemaal gespecialiseerd in het in kaart brengen van onze bodem en ondergrond. Wij doen veldonderzoek aan de hand van sonderingen en boringen en monitoren verplaatsingen in de ondergrond en de effecten van zware werkzaamheden op de ondergrond. Daarnaast nemen we monsters van de grond, waar wij behalve het classificeren, sterkte proeven op doen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en onze kennis en ervaring geven we dan onze opdrachtgever advies over waar hij rekening mee moet houden als hij gaat bouwen.’

En zo zien we de bodemspecialisten van Wiertsema & Partners op bouwgronden, op bouwplaatsen, op wegtracés, langs dijken, kortom overal waar we onze menselijke activiteiten letterlijk en figuurlijk op goede gronden willen laten plaatsvinden.

Ook monitoring en advies

De meeste projecten van Wiertsema & Partners bestaan uit onderzoek in het veld. ‘Daar doen we sonderingen en boringen, op basis waarvan we bijvoorbeeld funderingsadviezen, en bemalingsadviezen geven. Ook houden we ons bezig met geohydrologisch onderzoek en onderzoek naar de verwerkingsmogelijkheden van baggerslib, inclusief advies, om zo maar een paar voorbeelden te noemen. Onze monitoringsafdeling toetst of onze adviezen die zijn uitgebracht ook in de praktijk kloppen: wij kunnen bijvoorbeeld voorafgaand aan heiwerkzaamheden de trillingen voorspellen en tijdens het heien houden we in de gaten of alles dan verloopt zoals voorspeld.’

Om welke projecten het ook gaat, altijd wordt de grond- en bodemgesteldheid in kaart gebracht. Onontbeerlijk in een land dat is gebouwd op slappe ondergrond (klei en veen) en onder de zeespiegel ligt! ‘Een mooi voorbeeld is de Ringweg-Zuid in de stad Groningen. Daar hebben we de ondergrond van het hele tracé in kaart gebracht en adviezen gegeven voor de wijze van funderen van de kunstwerken. Maar ook de aardebanen van de wegen zullen niet verzakken omdat Wiertsema & Partners daar onderzoek en advies over heeft gegeven.’

Noordelijke nuchterheid

Of het nu een bouw- en utiliteitsbouwbedrijf betreft of een grond-, weg- en waterbouwaannemer, een groot ingenieursbureau of een overheidsorganisatie, opdrachtgevers van Wiertsema & Partners schetsen hun positieve ervaringen met het Tolberter bedrijf vanwege de snelheid van handelen, de noordelijke nuchterheid en het oplossingsgerichte meedenken.

Kriele heeft het drukker als ooit. ‘De bouw draait overal overuren, of je het nu hebt over woningen, utiliteitsgebouwen of infrastructurele werken. Wij hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld van een sondeerbedrijf tot een brede dienstverlener op het gebied van grond- en bodemonderzoek. Juist in die breedte van ons aanbod, van onderzoek tot advies en monitoring, kunnen we een doorgaande groei realiseren en ons blijven ontwikkelen als gerenommeerde speler op binnen- en buitenlandse markten.’

Door ondergronds te gaan komen tot bouwen op goede gronden, dat is de rol die Wiertsema & Partners met verve speelt.

Wiertsema & Partners - Raadgevend Ingenieurs
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 3637
Tweede niveau 1085
Nieuwsberichten 30054
Deze pagina 7423