• Start
  • Zorg & Welzijn
  • FreQuenT Groep, uw perfecte partner voor vriendelijke, zeer effectieve incasso

FreQuenT Groep, uw perfecte partner voor vriendelijke, zeer effectieve incasso

Frequentgroep

Groot geworden in betrouwbare beveiliging voor particulieren, bedrijven en zorginstellingen, met uitsluitend goed opgeleide, vakbekwame en ruim ervaren mensen, heeft FreQuenT Groep de eigen dienstverlening in de loop der jaren uitgebreid met recherche en incasso. Waar recherche zich richt op onderzoek naar onder andere antecedenten en interne fraude, omvat incasso alle diensten tot aan het gerechtelijk traject. “Als je altijd je best doet om goede producten en diensten te leveren, mag je toch verwachten dat rekeningen betaald worden”, meent eigenaar Ate Tijtsma.   

Natuurlijk wordt een incassotraject liever voorkomen met goed debiteurenbeheer en dus biedt FreQuenT Groep zzp’ers ook de mogelijkheid alle facturaties uit handen te geven. “Zo kan een timmerman lekker met zijn handen bezig zijn, terwijl wij de facturen op zijn briefpapier opstellen en verzenden”, zegt Tijtsma. “Natuurlijk houden wij ook in de gaten of de facturen binnen de gestelde termijn worden betaald.” In het verlengde van goed debiteurenbeheer richt FreQuenT Groep zich ook op pré incasso. “Als een betalingstermijn is verstreken of een herinnering geen reactie oplevert, sturen wij in eerste instantie een brief ter waarschuwing.”  

Minnelijke incasso

Als betaling dan nog uitblijft, start FreQuenT Groep in overleg met de opdrachtgever de minnelijke incasso. “Wij checken altijd eerst of iemand niet bij de schuldsanering geregistreerd staat”, vertelt Tijtsma. “De hoogte van het geregistreerde bedrag en de duur van het schuldsaneringstraject kunnen namelijk leiden tot ons advies het bedrag niet te incasseren.” Als minnelijke incasso wel loont, volgt een brief of gesprek, waarin FreQuenT Groep alles duidelijk uitlegt. “Wij rekenen voor wat de extra kosten zijn wanneer de zaak voor de kantonrechter komt. Voor de 98 procent die daarmee overstag gaat, zetten wij de afspraken over het al dan niet in termijnen betalen van het verschuldigde bedrag op papier. Na ondertekening controleren wij natuurlijk of de afspraken worden nagekomen.”

No cure, no pay

Slechts een klein deel van alle incassotrajecten komt dus voor de kantonrechter, waarbij FreQuenT Groep samenwerkt met de gerechtsdeurwaarder. “Wij doen alle voorbereidingen en communiceren met betrokken partijen over de zittingsdatum en uitspraak”, licht Tijtsma toe. “Bij ons gaat alle incasso overigens op basis van ‘no cure, no pay’. Bij het uitblijven van resultaat vinden wij het namelijk niet netjes om een factuur te sturen, onze opdrachtgever heeft dan al genoeg financiële schade geleden.” Bij succes hanteert FreQuenT Groep altijd het wettelijke tarief. Van intimidatie is nooit sprake, want FreQuenT Groep weet met vriendelijkheid minstens zo effectief te incasseren.

Frequentgroep
Weergaven
Voorpagina (eerste niveau) 4027
Tweede niveau 13620
Nieuwsberichten 709505
Deze pagina 11398